Prikaži sve 6 rezultate

Kopče za lashing 32mm (kovana)

Kopče se koriste za fiksiranje palete i tereta, kao i za povezivanje dva kraja trake tokom vezivanja tereta.

Kopče za lashing 32mm (presovana)

Kopče se koriste za fiksiranje palete i tereta, kao i za povezivanje dva kraja trake tokom vezivanja tereta.

Kopče za lashing 40mm (kovana)

Kopče se koriste za fiksiranje palete i tereta, kao i za povezivanje dva kraja trake tokom vezivanja tereta.

Kopče za lashing 40mm (varena)

Kopče se koriste za fiksiranje palete i tereta, kao i za povezivanje dva kraja trake tokom vezivanja tereta.

Kopče za lashing 50mm (kovana)

Kopče se koriste za fiksiranje palete i tereta, kao i za povezivanje dva kraja trake tokom vezivanja tereta.

Kopče za lashing 50mm (varena)

Kopče se koriste za fiksiranje palete i tereta, kao i za povezivanje dva kraja trake tokom vezivanja tereta.