TP 601D Tauris

Transpak Tauris TP-601D je moćna automatska mašina za vezivanje srednje teških i teških paketa polipropilenskom (PP) trakom. Koristi  traku širine od 8 mm, 9 mm i 12 mm.

TP 601L Tauris (low table model)

Tauris TP-601L je napravljen na bazi Tauris TP-601D. Dizajniran je za rad sa glomaznim i teškim paketima. Visina stola je svega 410 mm. Bezbedan rad je zagarantovan jer se teški paketi mogu lako vezati uz minimalan napor pri podizanju

TP 702 MERCURY

Transpak Mercury TP-702 je veoma brza automatska mašina za vezivanje paketa polipropilenskom (PP)  trakom širine od 5 mm, 6 mm, 9 mm ili 12 mm.

TP Economy 6000

Transpak TP- 6000 Economy je automatska mašina za vezivanje paketa polipropilenskom (PP)  trakom širine od 8 mm, 9 mm, 12mm ili 15.5 mm.