Prikaži sve 10 rezultate

Apex 12.7 x 0.40mm

Signode Apex 12.7 x 0.40 mm je hladno valjana, termički neobrađena čelična traka, sa niskim sadržajem ugljenika , projektovana za lake aplikacije.

Apex 12.7 x 0.50mm

Signode Apex 12.7 x 0.50 mm je hladno valjana, termički neobrađena čelična traka, sa niskim sadržajem ugljenika , projektovana za lake aplikacije.

Apex 16 x 0.40mm

Signode Apex 16 x 0.40 mm je hladno valjana, termički neobrađena čelična traka, sa niskim sadržajem ugljenika , projektovana za lake do srednje teške aplikacije.

Apex 16 x 0.50mm

Signode Apex 16 x 0.50 mm je hladno valjana, termički neobrađena čelična traka, sa niskim sadržajem ugljenika , projektovana za lake do srednje teške aplikacije.

Apex 16 x 0.60mm

Signode Apex 16 x 0.60 mm je hladno valjana, termički neobrađena čelična traka, sa niskim sadržajem ugljenika , projektovana za lake do srednje teške aplikacije.

Apex 19 x 0.60mm

Signode Apex 19 x 0.60 mm je hladno valjana, termički neobrađena čelična traka, sa niskim sadržajem ugljenika , projektovana za srednje teške aplikacije.

Apex 25.4 x 0.8mm

Signode Apex 25.4 x 0.80 mm je hladno valjana, termički neobrađena čelična traka, sa niskim sadržajem ugljenika , projektovana za  teške aplikacije.

Apex 31.75 x 0.80mm

Signode Apex 31.75 x 0.80 mm je hladno valjana, termički neobrađena čelična traka, sa niskim sadržajem ugljenika , projektovana za teške aplikacije.

Apex 31.75 x 1.0 mm

Signode Apex 31.75 x 1.0 mm je hladno valjana, termički neobrađena čelična traka, sa niskim sadržajem ugljenika , projektovana za teške aplikacije.

Apex 9.5 x 0.40mm

Signode Apex 9.5 x 0.40 mm je hladno valjana, termički neobrađena čelična traka, sa niskim sadržajem ugljenika , projektovana za lake aplikacije.