Prikaži sve 5 rezultate

Multi FleX1

Multi FleX1 streč hud mašina omogućava povećanu zaštitu robe od spoljnih uticaja, kao i povećanje  stabilinosti palete tokom transporta, tako da roba prolazi kroz lanac snabdevanja neoštećena. Sa svojom 5-stranom zaštitom i kapacitetom  do 200 paleta na sat, Multi Flex 1 nudi značajne prednosti u odnosu na druge metode paletnog pakovanja, uključujući uštedu troškova kroz smanjenu potrošnju folije i energije. Multi FleX1 omogućva rad sa različitim tipom I oblikom paleta I veom lako se integriše u postojeću liniju za pakovanje.

Multi FleXL

PrintMulti FleXL streč hud mašina namenjena pakovanju paleta velikih dimenzija kao što su  izolacione smese, gipsane ploče i valovite kutije

Power Flex T1

Sa svojom 5-stranom zaštitom i kapacitetom  do 100 paleta na sat, Power FleX T1 nudi značajne prednosti u odnosu na druge metode paletnog pakovanja, uključujući uštedu troškova kroz smanjenu potrošnju folije i energije. Power Flex T1 mašina se prvenstveno koristi za umotavanje paleta koje su u osnovi istih ili veoma sličnih  dimenzija, a koje se samo mogu razlikovati po visini. Ako je razlika u dimenzijama  (širina I dužina)  između najmanje i najveće palete prevelika, treba razmotriti Multi FleX mašinu. Kao i Multi FleX1, Pover FleX T1 je opremljen našom patentiranom tehnologijom spuštanja vrha mašine na nivo poda radi lakšeg servisiranja i održavanja.

Power Flex TL

Power Flex TL je veoma brza mašina, koja se koristi prvenstveno za umotavanje paleta različitih visina i to za samo nekoliko različitih dimenzija. Ako je razlika u dimenzijama  (širina i dužina)  između najmanje i najveće palete prevelika, treba razmotriti Multi FleX mašinu. Kao i Multi FleX1, Power FleX TL je opremljen našom patentiranom tehnologijom spuštanja vrha mašine na nivo poda radi lakšeg servisiranja i održavanja.

Streč hud folija

Streč hud je idealno rešenje za pakovanje teške i nestabilne robe i kao tehnika pakovanja pruža mnoštvo prednosti u poređenju sa alternativnim metodama, pre svega u pogledu brzine umotavanja, smanjenja troškova pakovanja, mogućnosti skladištenja na otvorenom, kao i zbog  visokog kvaliteta štampe koja obezbeđuje savršene mogućnosti brendiranja. Zbog svega navedenog, streč hud predstavlja najbrže rastuću tehniku pakovanja danas.