Prikaži sve 5 rezultate

CB12 40mm (pocinkovana)

Kopče se koriste za fiksiranje palete i tereta, kao i za povezivanje dva kraja trake tokom vezivanja tereta.

CB4 13mm (pocinkovana)

Kopče se koriste za fiksiranje palete i tereta, kao i za povezivanje dva kraja trake tokom vezivanja tereta.

CB5 16mm (pocinkovana)

Kopče se koriste za fiksiranje palete i tereta, kao i za povezivanje dva kraja trake tokom vezivanja tereta.

CB6 19mm (pocinkovana)

Kopče se koriste za fiksiranje palete i tereta, kao i za povezivanje dva kraja trake tokom vezivanja tereta.

CB8 25mm (pocinkovana)

Kopče se koriste za fiksiranje palete i tereta, kao i za povezivanje dva kraja trake tokom vezivanja tereta.