Prikaži sve 4 rezultate

SM FS 1250S

OMS FS 1250S je polu-automatski termo tunel koji se koristi za zbirno pakovanje velikih paketa maksimlane visine 360 mm.

SM FS 500S

OMS FS 500S je polu-automatski termo tunel koji se koristi za zbirno pakovanje manjih paketa maksimlane visine 280 mm.

SM FS 700S

OMS FS 700S je polu-automatski termo tunel koji se koristi za zbirno pakovanje manjih i srednjih paketa maksimlane visine 360 mm.

SM FS 900S

OMS FS 900S je polu-automatski termo tunel koji se koristi za zbirno pakovanje srednjih i umereno velikih paketa maksimlane visine 360 mm.