Natezač CET-19 (H22) za PP i PET traku

Ručni natezač CET 19  (H 22) upotrebljava se sa plastičnom (PP/PET) I tekstilnom (Cord) trakom i omogućava operateru da na lak i jednostavan način izvrši postupak natezanja trake oko proizvoda, pre njenog spajanja.

Natezač CET-40 (H26) za tekstilnu traku

Ručni natezač CET 40 (H 26) upotrebljava se sa tekstilnom (Cord) trakom i omogućava operateru da na lak i jednostavan način izvrši postupak natezanja trake oko proizvoda, pre njenog spajanja. Veoma čvrst I pouzdan alat napravljen od legiranog čelika, za teške industrijske aplikacije.