Signode 2301-4301

Signode SGP 2301/4301 je veoma brza automatska mašina za pakovanje polipropilenskom (PP) trakom širine 9mm i 12 mm. Pogodna za pakete do 35 Kg težine.

Signode SGP 2000/4000

Signode SGP 2000/4000 je veoma brza automatska mašina za pakovanje polipropilenskom (PP) trakom širine 5mm, 9mm i 12 mm. Pogodna za pakete do 35 Kg težine.

Signode SGP 2300

Signode SGP 2300 je veoma brza automatska mašina za pakovanje polipropilenskom (PP) trakom širine 5mm. Pogodna za pakete do 35 Kg težine.

Signode SGP 2302/4302 INOX

Signode SGP 2302/4302 je veoma brza automatska mašina za pakovanje polipropilenskom (PP) trakom širine 9mm i 12 mm. Pogodna za pakete do 35 Kg težine. Mašina je u celosti napravljena od INOX-a.

Signode SGP 4300

Signode SGP 4300 je veoma brza automatska mašina za pakovanje polipropilenskom (PP) trakom širine 9mm i 12 mm. Pogodna za pakete do 35 Kg težine.

Signode SGP 4400/4401

Signode SGP 4400/4401 je veoma brza automatska mašina za pakovanje polipropilenskom (PP)  trakom širine 9mm i 12 mm. Pogodna za pakete do 35 Kg težine.

Signode SGP 4402/4403 INOX

Signode SGP 4402/4403 je veoma brza automatska mašina za pakovanje polipropilenskom (PP)  trakom širine 9mm i 12 mm. Pogodna za pakete do 35 Kg težine.

Signode SIG RCM

Signode SIG-RCM je automatska mašina  za vezivanje polipropilenskom (PP)  trakom dizajnirana prevashodno za upotrebu u drvnoj industriji. Mašina može da koristi PP traka širine  5 mm, 9 mm ili 12 mm.