Prikaži sve 12 rezultate

SIGNODE 114A

Signode 114 A su metalne spojnice koje se koriste za spajanje čelične trake širine 32 mm

SIGNODE 114OF

Signode 114 OF su metalne spojnice koje se koriste uz čeličnu traku širine 32 mm.

SIGNODE 114P

Signode 114 P su metalne spojnice koje se koriste za spajanje čelične trake širine 32 mm

SIGNODE 12 AMP

Signode 12 AMP su metalne spojnice koje se koriste za spajanje čelične trake širine 12.7 mm

SIGNODE 12 SPC

Signode 12 SPC su metalne spojnice koje se koriste za spajanje čelične trake širine 12.7 mm.

SIGNODE 208TO

Signode 208 TO su metalne spojnice koje se koriste sa čeličnom trakom od 50.8 mm

SIGNODE 34 AMP

Signode 34 AMP su metalne spojnice koje se koriste za spajanje čelične trake širine 19 mm

SIGNODE 34 HOC

Signode 34 HOC su metalne spojnice koje se koriste za spajanje čelične trake širine 19 mm

SIGNODE 34 PNSC

Signode 34 PNSC su metalne spojnice koje se koriste za spajanje čelične trake širine 19 mm

SIGNODE 34 SHOC

Signode 34 SHOC su metalne spojnice koje se koriste za spajanje čelične trake širine 19 mm

SIGNODE 58 AMP

Signode 58 AMP su metalne spojnice koje se koriste za spajanje čelične trake širine 16 mm

SIGNODE 58 SPC

Signode 58 SPC su metalne spojnice koje se koriste za spajanje čelične trake širine 16 mm.