Prikaži sve 5 rezultate

SIGNODE DF-10RW

Signode DF-10RW je mobilni razmotač za čeličnu traku u širini od 16 mm do 32 mm.

SIGNODE DF-15

Signode DF-15 je mobilni razmotač za čeličnu traku u širini od 9.5 -19 mm

SIGNODE DF1-10RW

Signode DF 1-10RW je mobilni razmotač za čeličnu traku u širini od 16mm do 32 mm.

SIGNODE DFM-114

Signode DFM-114 je mobilni razmotač za čeličnu traku širine od 25-32 mm.

Signode Urmak U-60

Urmak U-60 je mobilni razmotač za čeličnu traku širine od 13 mm do 19 mm.