Prikaži sve 2 rezultate

Signode® M200

Signode M-200 je automatska mašine za pakovanje čeličnom trakom širine od 9.5 mm do 19 mm. Mašina je namenjene pakovanju srednje teških proizvoda, gde je potrebna velika čvrstoća i sigurnost pakovanja.

Signode® M220

Signode M-220 je automatska mašine za pakovanje čeličnom trakom širine od 16 mm do 19 mm. Mašina je namenjena pakovanju teških proizvoda, gde je potrebna velika čvrstoća i sigurnost pakovanja.