Prikaz 13–24 od 51 rezultata

CB8 25mm

Kopče se koriste za fiksiranje palete i tereta, kao i za povezivanje dva kraja trake tokom vezivanja tereta.

CB8 25mm (pocinkovana)

Kopče se koriste za fiksiranje palete i tereta, kao i za povezivanje dva kraja trake tokom vezivanja tereta.

H-25

Ručni natezač H 25 upotrebljava se sa tekstilnom (Cord) trakom i omogućava operateru da na lak i jednostavan način izvrši postupak natezanja trake oko proizvoda, pre njenog spajanja.

Kopče za lashing 32mm (kovana)

Kopče se koriste za fiksiranje palete i tereta, kao i za povezivanje dva kraja trake tokom vezivanja tereta.

Kopče za lashing 32mm (presovana)

Kopče se koriste za fiksiranje palete i tereta, kao i za povezivanje dva kraja trake tokom vezivanja tereta.

Kopče za lashing 40mm (kovana)

Kopče se koriste za fiksiranje palete i tereta, kao i za povezivanje dva kraja trake tokom vezivanja tereta.

Kopče za lashing 40mm (varena)

Kopče se koriste za fiksiranje palete i tereta, kao i za povezivanje dva kraja trake tokom vezivanja tereta.

Kopče za lashing 50mm (kovana)

Kopče se koriste za fiksiranje palete i tereta, kao i za povezivanje dva kraja trake tokom vezivanja tereta.

Kopče za lashing 50mm (varena)

Kopče se koriste za fiksiranje palete i tereta, kao i za povezivanje dva kraja trake tokom vezivanja tereta.

Lashing 100

Ukoliko se teret transportuje kontejnerom, bilo drumskim saobracajem, morem ili železnicom, metoda vezivanja lashingom se veoma često koristi u ovim slučajevima, a posebno za vangabaritni teret. To je ekonomičnije rešenje u poređenju sa špan setovima. Vibracioni pokreti koji se javljaju tokom utovara i istovara kontejnera ili tokom transporta moraju biti stabilizovani. Lashing je metoda koja se koristi za postizanje ovog cilja. Lashing se takođe često koristi za transport teških industrijskih proizvoda kako bi se postigla maksimalna sigurnost i fiksirali proizvodi unutar kontejnera. Lashing se uglavnom koristi za kopneni, morski i vazdušni transport. Takođe se koristi za terete koje se prenose kranom ili liftom.

Lashing 105

Ukoliko se teret transportuje kontejnerom, bilo drumskim saobracajem, morem ili železnicom, metoda vezivanja lashingom se veoma često koristi u ovim slučajevima, a posebno za vangabaritni teret. To je ekonomičnije rešenje u poređenju sa špan setovima. Vibracioni pokreti koji se javljaju tokom utovara i istovara kontejnera ili tokom transporta moraju biti stabilizovani. Lashing je metoda koja se koristi za postizanje ovog cilja. Lashing se takođe često koristi za transport teških industrijskih proizvoda kako bi se postigla maksimalna sigurnost i fiksirali proizvodi unutar kontejnera. Lashing se uglavnom koristi za kopneni, morski i vazdušni transport. Takođe se koristi za terete koje se prenose kranom ili liftom.

Lashing 105S

Ukoliko se teret transportuje kontejnerom, bilo drumskim saobracajem, morem ili železnicom, metoda vezivanja lashingom se veoma često koristi u ovim slučajevima, a posebno za vangabaritni teret. To je ekonomičnije rešenje u poređenju sa špan setovima. Vibracioni pokreti koji se javljaju tokom utovara i istovara kontejnera ili tokom transporta moraju biti stabilizovani. Lashing je metoda koja se koristi za postizanje ovog cilja. Lashing se takođe često koristi za transport teških industrijskih proizvoda kako bi se postigla maksimalna sigurnost i fiksirali proizvodi unutar kontejnera. Lashing se uglavnom koristi za kopneni, morski i vazdušni transport. Takođe se koristi za terete koje se prenose kranom ili liftom.